Securitas slutför nyemission

Som en del i den av Securitas nyligen genomförda nyemissionen, och i enlighet med den option styrelsen i Securitas AB beviljade banksyndikatet ansvarigt för emissionen, har syndikatet nu till fullo utnyttjat sin option att teckna sig för ytterligare 3.652.174 nya aktier av serie B i Securitas AB.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera