Enersize Oyj tecknar flera nya affärsavtal – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Enersize Oyj (”Enersize”) har tecknat ett andra avtal med den kinesiska plattskärmstillverkaren BOE Group (”BOE”). Vidare har Enersize även tecknat två nya fristående avtal med Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd (”Foton Cummins”) och BBMG Liulihe Cement (”BBMG”). Enersizes del av de årliga besparingar som uppnås i projekten kommer att avtalas med kunderna i en andra projektfas när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats genom Enersizes system. Den totala besparingspotentialen i BOE-avtalet beräknas uppgå till över tre (3) miljoner EUR årligen. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Enersize i samband med kommande nyemission samt notering på Nasdaq Stockholm First North. 

BOE har åtta liknande fabriker i Kina. Bolaget är noterat på Shenzhenbörsen och största aktieägare är kinesiska staten. BOE har en årsomsättning på över 6,9 miljarder EUR (2015) och rankas som världens tredje största plattskärmstillverkare. Foton Cummins är ett joint venture mellan Enersizes kund Beiqi Foton Motor och Cummins, som är ett amerikanskt Fortune 500-företag och en ledande tillverkare av dieselmotorer. BBMG är en del av det av kinesiska staten delägda BBMG Corporation Ltd. som är listat på Hong Kong-börsen. BBMG Corporation Ltd. är en av Kinas största tillverkare av byggnadsmaterial.

Enersizes del av de årliga besparingar som uppnås i projekten kommer att avtalas med respektive kund i en andra projektfas när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats genom Enersizes system. Installationsfasen med BOE påbörjas omgående och installationsfasen med Foton Cummins och BBMG beräknas påbörjas under andra kvartalet 2017.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Enersize i samband med planerad nyemission och efterföljande notering på Nasdaq Stockholm First North under andra kvartalet 2017.

”För mig som styrelseordförande är det upplyftande att se hur vår VD Sami Mykkänen och vår kinesiska säljorganisation nu säkrar kontrakt efter kontrakt. Vi har spenderat det senaste året med att stärka vår försäljningspipeline och nu börjar vi se de första resultaten av allt hårt arbete som lagts ned.” kommenterar Christian Merheim, styrelseordförande i Enersize.

För frågor med anledning av kommande publik nyemission, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

För frågor om Enersize, vänligen kontakta:
Christian Merheim, styrelseordförande Enersize
Telefon: +46 (0) 708-182 853
E-post: christian.merheim@enersize.com

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar