Hoodin AB väljer Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare inför planerad nyemission och notering på Spotlight

Hoodin AB (”Hoodin” eller ”Bolaget”) är ett Software-as-a-Service (SaaS)-bolag som har utvecklat en internetbaserad mjukvara som förser professionella användare med ett enkelt och effektivt verktyg för bevakning, inhämtning, förädling samt distribution av internetbaserat innehåll. Hoodin är med sin plattform verksam inom två områden; Monitoring & Insights samt Aggregation & Curation. Den stora fördelen med systemet är att det, genom en hög grad av automatisering, väsentligt minskar kundernas arbetstid och kostnad för bevakning och hantering av digitalt innehåll. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Malmö Stad, Solna Stad, Bonnier Growth Media och Events in Copenhagen. För att finansiera en expansion av Bolaget förbereder Hoodin nu inför en nyemission under Q3 2018 med planerad efterföljande notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Bolaget har inför sin planerade nyemission och notering valt Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare.

Tillsammans med Sedermera Fondkommission har Bolaget inlett arbetet inför planerad notering på Spotlight. Mer information kommer att presenteras i det memorandum som kommer att publiceras före planerad nyemission, vilken är avsedd att genomföras under Q3 2018. Hoodin har som målsättning att expandera sin verksamhet de närmaste åren. Likviden från planerad nyemission är främst avsedd att finansiera uppbyggnad och förstärkning av Bolagets marknadsförings- och försäljningsorganisation samt fortsatt utveckling av Bolagets tekniska plattform. För mer information om Hoodin, vänligen besök Bolagets hemsida, www.hoodin.com.

Marcus Emne, VD för Hoodin, kommenterar:
”Vi på Hoodin förstår våra kunders problem med digitalt innehåll och kan erbjuda dem en unik lösning för att på ett mycket enklare sätt bevaka, hämta in samt skapa engagemang kring digitalt innehåll. Både för distribution externt eller för analys och hantering internt. Vår lösning gör detta till stora delar automatiskt vilket också minskar kundens arbetstid och kostnad – något vi tillsammans med våra befintliga kunder har bevisat. Vinsten som våra kunder får av att arbeta med vårt system är att det blir väsentligt mycket enklare och mindre tids- och resurskrävande för dem att alltid hålla sina digitala kanaler eller bevakningar relevanta, uppdaterade och inte minst välfyllda. Det arbete som tidigare utfördes av flera anställda kan med vårt system göras nästan helt automatiskt. Vidare bemöter vi en mycket stor marknad – bara branschen för turism, ett av våra affärsområden, skapar årligen digitalt innehåll till en kostnad om över 4 miljarder SEK. Dessutom bedömer vi att vår lösning, framförallt när den helt kan levereras online, kommer ha mycket goda finansiella marginaler. Vi ser därmed en mycket god framtida potential för Hoodin och vår lösning. Syftet med att resa kapital är främst att vi vill bygga upp och förstärka vår marknadsförings- och säljorganisation för att därigenom möjliggöra expansion, etablering av nya distributionskanaler samt försäljning både i Sverige och utomlands.”

För frågor med anledning av den planerade nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:
Marcus Emne, VD
Telefon: +46 76-147 22 73
E-post: marcus@hoodin.com  

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar