Idag inleds handeln i Enersize Oyj:s aktier på Nasdaq Stockholm First North – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 15 juni 2017, inleds handeln i Enersize Oyj:s (”Enersize”) aktier på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt bolaget i samband med noteringen och den nyemission bolaget genomförde i april/maj 2017.

Nyemission inför notering  

Inför noteringen på First North genomförde Enersize en fulltecknad nyemission om cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Därmed tillfördes Enersize cirka 26 MSEK efter emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en marknadsacceleration samt nyrekrytering inför en global marknadslansering av ett helautomatiserat analysverktyg. Vidare är emissionslikviden avsedd att finansiera ett stort antal nya kundavtal.

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt bolaget i samband med nyemissionen och noteringen.

Handel på First North

Idag inleds handeln i Enersizes aktier på First North. Aktierna handlas under symbolen ”ENERS” och har ISIN-kod FI4000233317.

För frågor med anledning av nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar