Idag inleds handeln i OmniCar Holding AB:s aktier på AktieTorget – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 13 juli 2017, inleds handeln i OmniCar Holding AB:s (”OmniCar”) aktier på AktieTorget. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt bolaget i samband med noteringen och den nyemission som bolaget genomförde i juni 2017.

Nyemission inför notering  
Inför noteringen på AktieTorget genomförde OmniCar en nyemission av aktier. Nyemissionen tecknades till cirka 193 procent och tillförde bolaget cirka 14 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en omfattande marknadsexpansion och öppnandet av försäljningskontor i både Oslo och Stockholm.

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt bolaget i samband med nyemissionen och noteringen.

Handel på AktieTorget
Idag inleds handeln i OmniCars aktier på AktieTorget. OmniCars aktier handlas under kortnamnet OMNI och har ISIN-kod SE0009997331.

För frågor med anledning av nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar