Idag inleds handeln i Realfiction Holding AB:s aktier på Nasdaq Stockholm First North – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 14 juli 2017, inleds handeln i Realfiction Holding AB:s (”Realfiction”) aktier på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt bolaget i samband med noteringen och den nyemission bolaget genomförde i maj 2017.

Nyemission inför notering  
Inför noteringen på First North genomförde Realfiction en fulltecknad nyemission om cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader. Därmed tillfördes bolaget cirka 19,2 MSEK efter emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en acceleration av verksamheten för att förstärka bolagets roll som marknadsledare på mixed reality-marknaden.

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt bolaget i samband med nyemissionen och noteringen.

Handel på First North
Idag inleds handeln i Realfictions aktier på First North. Aktierna handlas under symbolen ”REALFI” och har ISIN-kod SE0009920994.

För frågor med anledning av nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera 

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar