Idag inleds handeln i Zaplox AB:s aktier på Nasdaq Stockholm First North

Idag, den 8 juni 2017, inleds handeln i Zaplox AB:s (”Zaplox”) aktier på Nasdaq Stockholm First North (”First North”).

Nyemission inför notering  
Inför noteringen på First North genomförde Zaplox en nyemission om cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till cirka 41,1 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,1 procent. Cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av den totala emissionsvolymen, tilldelades därmed garantiåtagare. Notera att ingen ersättning utgick för garantiåtagande. Därmed tillfördes Zaplox cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader. Likviden från nyemissionen är avsedd att finansiera expansionsplanerna för att etablera bolaget som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster. 

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt bolaget i samband med nyemissionen och noteringen.

Handel på First North
Idag inleds handeln i Zaplox aktier på First North. Aktierna handlas under symbolen ”ZAPLOX” och har ISIN-kod SE0009722465.

För frågor med anledning av nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar