Lyckad emission och handelsstart för Alzinova på AktieTorget

Igår den 25 november 2015, inleddes handeln i Alzinova AB:s aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Emissionen som föregick noteringen blev övertecknad och aktien steg under första handelsdagen. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Alzinova i samband med noteringsemissionen.

Lyckad emission inför notering

Alzinova AB genomförde under oktober 2015 en emission av units inför noteringen på AktieTorget. Emissionen tecknades till cirka 35,7 MSEK inklusive teckningsåtagande, innebärande en teckningsgrad om cirka 213 procent. Emissionen tillförde Alzinova AB cirka 1 350 nya aktieägare och cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen nyemitterades
1 779 000 aktier och 1 186 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Kapitaltillförseln är avsedd att finansiera bolagets fortsatta arbete med det prekliniska programmet avseende ALZ-101.

Lyckad handelsstart på AktieTorget

Igår inleddes handeln i Alzinova AB:s aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Alzinovas aktie var den näst mest omsatta aktien på AktieTorget under dagen med en omsättning på cirka 10 MSEK. Handeln i teckningsoptionen uppgick till drygt 1 MSEK. Jämfört med introduktionskursen steg aktien med motsvarande 41 procent, därtill fick de som tecknat sig i emissionen ett värde på teckningsoptionen som erhållits vederlagsfritt i noteringsemissionen.

Aktierna handlas under handelsbeteckning ”ALZ” och teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under handelsbeteckning ”ALZ TO 1”.

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Alzinova i samband med noteringsemissionen.

För frågor, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:

Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 

Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Ängelholm. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera