NextCell Pharma AB har genomfört private placement inför planerad nyemission och notering – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

NextCell Pharma AB (”NextCell”) har genomfört en private placement om cirka 6 MSEK. Private placement genomfördes i syfte att finansiera förstudier och ansökan om klinisk studie samt vidareutveckling av bolagets läkemedelskandidat, ProTrans™. NextCell planerar även en publik nyemission och notering på AktieTorget under sommaren 2017. Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till NextCell i samband med private placement och är även finansiell rådgivare åt bolaget i planerad nyemission och efterföljande notering på AktieTorget under sommaren 2017.  

NextCell är aktivt inom stamcellsforskning och utvecklar läkemedelskandidaten ProTrans™ för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar samt som immunosuppression vid njurtransplantationer. Bolaget planerar att genomföra en klinisk prövning med ProTrans™ på diabetespatienter. Ansökan avses att lämnas in till Läkemedelsverket under våren 2017. Njurtransplantationer har blivit vanliga vid komplicerade njursjukdomar och NextCell har som målsättning att ProTrans™ ska användas för att undvika oönskade avstötningsreaktioner. NextCells långsiktiga målsättning är att bli ledande leverantör av immunomodulerande stamcellsprodukter och nå en signifikant marknadsandel i Europa och USA.

NextCell har genomfört en private placement om cirka 6 MSEK där bolaget tog in strategiska investerare inför planerad publik nyemission och efterföljande notering på AktieTorget. Enligt nuvarande tidsplan planeras den publika nyemissionen och noteringen under sommaren 2017. I samband med nu genomförd kapitalisering har Sedermera Fondkommission varit finansiell rådgivare åt NextCell. Sedermera Fondkommission är även finansiell rådgivare åt bolaget i samband med planerad nyemission och efterföljande notering på AktieTorget under sommaren 2017.  

För frågor med anledning av private placement samt planerad publik nyemission, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

För frågor om NextCell, vänligen kontakta:
Mathias Svahn, VD NextCell Pharma AB
Telefon: +46 (0) 702-615 504
E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com 

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar