Odico ApS väljer Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare inför planerad nyemission och notering på AktieTorget

Odico ApS (”Odico”) är ett danskt teknikbolag, inriktat mot den globala byggindustrin. Byggnadskonstruktion idag är mycket personal- och resurskrävande och även mindre designinnovationer utgör ofta överväldigande utmaningar att bygga. Konstruktion med hjälp av industrirobotar kan förändra detta. Det finns en stor potential för digitalisering och automatisering inom byggindustrin och Odico utvecklar de användarvänliga verktyg som behövs för att realisera den potentialen på global nivå. Bolaget förbereder nu inför en nyemission under Q1 2018 med efterföljande planerad notering på AktieTorget. Odico har inför sin planerade nyemission och notering valt Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare.

Anders Bundsgaard, VD för Odico, kommenterar:
”Vi är glada att kunna meddela att vi nu, med Sedermera Fondkommission som rådgivare, är i startgroparna inför en nyemission och notering av Odico. Sedan vi grundade Odico år 2012 har vi framgångsrikt genomfört fler än 250 projekt för över 100 kunder i fem länder. Detta har gjort att verksamheten hittills finansierat sig själv och är också ett kvitto på att vår teknologi fungerar och är attraktiv. Nu står vi inför att globalt skala upp verksamheten och tekniken genom att skapa en så kallad Factory-on-the-Fly, det vill säga att kunna förpacka och leverera vår teknologi till byggarbetsplatser världen över.” 

Odicos användarvänliga lösningar möjliggör en utökad kapacitet att snabbt och kostnadseffektivt kunna tillverka såväl enkla, som komplexa och svårproducerade arkitektoniska geometrier. Bolaget producerar främst formar för betonggjutning, men kan även skära i andra material som t.ex. marmor, kakel och till och med is. Formarna är kompatibla i alla existerande gjutningssystem. Utifrån bolagets teknologiplattform har Odico framgångsrikt skapat intäkter för att finansiera sitt genomförda utvecklingsarbete. Teknologiplattformen är skapad av redan befintliga industristandardkomponenter och robotar som redan har verifierats inom bilindustrin, i kombination med bolagets programvara.

Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information kommer att presenteras i det memorandum som kommer att publiceras före planerad nyemission, vilken är avsedd att genomföras under Q1 2018. För mer information om Odico, vänligen besök bolagets hemsida www.odico.dk.

För frågor med anledning av den planerade nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar