Pågående kapitalisering i Alteco Medical AB – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

För närvarande pågår en kapitalisering i Alteco Medical AB (”Alteco”). Teckningstiden löper till och med den 13 oktober 2016. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Alteco i samband med företrädesemissionen.

Fulltecknad företrädesemission tillför Alteco cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 9,4 MSEK och garantiteckning motsvarande cirka 7 MSEK. Totalt har Alteco därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Altecos (www.altecomedical.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

För mer information om Altecos nu pågående företrädesemission, vänligen klicka här.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 406-15 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:

Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission 

Facebook: www.facebook.com/sedermera  

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar