PExA AB:s nyemission övertecknad – Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare

Den 24 november 2016 avslutades teckningstiden i PExA AB:s (”PExA”) företrädesemission. Nyemissionen tecknades till cirka 20,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 134 procent. Genom nyemissionen tillförs PExA därmed cirka 13,9 MSEK efter emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK. Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare åt PExA i samband med nyemissionen. 

Det kapital som PExA tillförs genom nyemissionen är främst avsett att finansiera ökad takt respektive leveranssäkerhet avseende försäljning av PExA 2.0 i Europa genom att förstärka bolagets försäljnings- och produktfunktioner och i vissa fall ingå avtal med partners/konsulter och/eller eventuellt distributörer. PExA kommer även att fortsätta arbetet med produkt-utveckling, dels i syfte att sänka tillverkningskostnader, dels för att kontinuerligt lyssna av bolagets kunder utifrån deras användning av instrumentet och leva upp till deras önskemål beträffande vidareutveckling av instrumentet.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 406-15 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:

Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar