Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare i samband med Invent Medic Sweden AB:s nyemission – idag inleds teckningstiden

Idag, den 7 januari 2016, inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 28 januari 2016. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med nyemissionen.

Fulltecknad nyemission tillför bolaget 9 MSEK före emissionskostnader. Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3 MSEK, motsvarande cirka 33 % av den totala emissionsvolymen. Bolagets värdering uppgår till cirka 15,1 MSEK (pre-money). Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Invent Medics, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.inventmedic.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även den planerade noteringen är 6 MSEK.

För mer information om Invent Medic och bolagets nu förestående emission, vänligen se: www.sedermera.se/aktuella-emissioner/invent-medic/

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:

Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Ängelholm. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping ( Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar