Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare i samband med Invent Medic Sweden AB:s nyemission – idag inleds teckningstiden

Idag, den 7 januari 2016, inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 28 januari 2016. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med nyemissionen.

Fulltecknad nyemission tillför bolaget 9 MSEK före emissionskostnader. Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3 MSEK, motsvarande cirka 33 % av den totala emissionsvolymen. Bolagets värdering uppgår till cirka 15,1 MSEK (pre-money). Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Invent Medics, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor ( www.inventmedic.com , www.aktietorget.se och www.sedermera.se ). Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även den planerade noteringen är 6 MSEK.

För mer information om Invent Medic och bolagets nu förestående emission, vänligen se: www.sedermera.se/aktuella-emissioner/invent-medic/

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:

Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Ängelholm. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping ( Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping ( Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar