Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare i samband med RhoVac AB:s emission av units – teckningstiden inleddes igår

Igår, den 21 januari 2016, inleddes teckningstiden i RhoVac AB:s (”RhoVac”) emission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 4 februari 2016. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till RhoVac i samband med emissionen.

Fulltecknad emission tillför bolaget initialt cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. RhoVac har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 60 % av emissionsbeloppet. Bolagets värdering uppgår till cirka 37,3 MSEK (pre-money). Prospekt, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på RhoVacs, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.rhovac.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Lägsta gräns för att genomföra emissionen och därigenom även den planerade noteringen är densamma som den högsta gränsen, det vill säga cirka 20,3 MSEK.

För mer information om RhoVac och bolagets nu pågående emission, vänligen klicka här.

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:

Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Ängelholm. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping ( Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar