Teckningstiden i Alteco Medical AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 7 december 2017, inleds teckningstiden i Alteco Medical AB:s (”Alteco”) företrädesemission för att accelerera marknads- och försäljningsaktiviteterna på bolagets befintliga marknader samt för att möjliggöra en positionering av bolagets produkt Alteco® LPS Adsorber inom bolagets nya patientgrupper hjärt-/kärl, ACLF och ECMO. Genom företrädesemissionen kan bolaget tillföras högst cirka 18,2 MSEK. Teckningstiden löper till och med den 21 december 2017. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Alteco i samband med företrädesemissionen. 

Fulltecknad företrädesemission tillför Alteco cirka 18,2 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,4 MSEK från dess huvudägare, totalt motsvarande 52 procent av nyemissionen, samt garantiteckning om cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av nyemissionen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning 100 procent av nyemissionen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och bolagets (www.altecomedical.se) respektive hemsidor.

För mer information om Altecos företrädesemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar