Teckningstiden i Colabitoil Sweden AB:s nyemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 2 november 2017, inleds teckningstiden i Colabitoil Sweden AB:s (”Colabitoil”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Genom nyemissionen kan bolaget tillföras högst 19,8 MSEK före emissionskostnader och emissionslikviden är främst avsedd att finansiera utveckling av bolagets stationslägen samt arbetet med företagskunder och dessutom utbyggnad av distributionsnätet för att därigenom kunna öka leveranser till befintliga kunder. Teckningstiden löper till och med den 16 november 2017. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Colabitoil i samband med nyemissionen.

Fulltecknad nyemission tillför Colabitoil totalt cirka 19,8 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 46 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel för teckning av aktier finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), bolagets (www.colabitoil.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida.

För mer information om Colabitoils nyemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar