Teckningstiden i Emotra AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 7 juni 2017, inleds teckningstiden i Emotra AB:s (”Emotra”) företrädesemission inför kommersiell marknadslansering av bolagets metod EDOR®. Teckningstiden löper till och med den 21 juni 2017. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Emotra i samband med företrädesemissionen. 

Fulltecknad företrädesemission tillför Emotra cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions ( www.sedermera.se ), AktieTorgets ( www.aktietorget.se ) och bolagets ( www.emotra.se ) respektive hemsidor.

För mer information om Emotras företrädesemission, vänligen klicka här .

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk  
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera  

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping ( Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping ( Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar