Teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 8 februari 2018, inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) företrädesemission för att finansiera en ökad utvecklingstakt, dels genom investeringar i flera centrala delar av verksamheten och dels genom ett ökat rörelsekapital för framtida investeringar i nya affärsmöjligheter för både ExpreS2ion och joint venture-bolaget AdaptVac ApS. Genom företrädesemissionen kan bolaget tillföras högst cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 27 februari 2018. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.

Fulltecknad företrädesemission tillför ExpreS2ion cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av nyemissionen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och bolagets (www.expres2ionbio.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida. 

För mer information om ExpreS2ions företrädesemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar