Teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 9 mars 2017, inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier. Teckningstiden löper till och med den 23 mars 2017. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

Fulltecknad företrädesemission tillför Invent Medic cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Invent Medic har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Invent Medics (www.inventmedic.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

För mer information om Invent Medics nu förestående företrädesemission, vänligen klicka här.

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar