Teckningstiden i Medical Prognosis Institute A/S företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 14 juni 2017, inleds teckningstiden i Medical Prognosis Institute A/S (”MPI”) företrädesemission med anledning av bolagets fortsatta satsning på utveckling av PRPTM-plattformen för Personalized Medicine inom behandling av cancer. Teckningstiden löper till och med den 29 juni 2017. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt MPI i samband med företrädesemissionen.

Fulltecknad företrädesemission tillför MPI cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 6,9 MSEK, motsvarande cirka 57,7 procent av emissionsvolymen. Memorandum, danskt prospekt (för investerare i Danmark), teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och bolagets (www.medical-prognosis.com) respektive hemsidor.

För mer information om MPI:s företrädesemission, vänligen klicka här.

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar