Teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s företrädesemission av units inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 2 mars 2017, inleds teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) företrädesemission av units. Även allmänheten inbjuds att teckna units. Teckningstiden löper till och med den 16 mars 2017. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt VibroSense i samband med emissionen. 

Fulltecknad emission tillför VibroSense cirka 15,3 MSEK initialt samt ytterligare cirka 7,7 MSEK i det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas; totalt cirka 23 MSEK före emissionskostnader. VibroSense har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av det initiala emissionsbeloppet. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), VibroSenses (www.vibrosense.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

För mer information om VibroSenses nu förestående företrädesemission av units, vänligen klicka här.

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar