Alarmerande undersökning från SEKO: ”Farliga fordon skickas ut i Stockholms spårtrafik”

Fackförbundet SEKO presenterar i dag en ny undersökning om säkerheten inom Stockholms spårbundna kollektivtrafik. Resultatet är nedslående och visar bland annat att mer än varannan medlem upplever att det finns brister i underhållet av fordonen. Bland förarna är siffran hela åtta av tio medlemmar.

Fordonen är slitna, underhållet lider av stora brister och infrastrukturen är undermålig. Det visar en undersökning bland drygt 700 medlemmar inom kollektivtrafiken som fackförbundet SEKO har gjort med hjälp av Novus Opinion.

Undersökningen visar vidare att det förekommer att fordon som är mer slitna än vad regelverket tillåter ändå skickas ut i trafik, var fjärde medlem upplever att det är så. Exempel på brister är dåliga bromsar, motorfel, problem med dörrar och dålig sikt på grund av att förarnas rutor inte hinner tvättas ordentligt.

– Faktorer som kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö får stå tillbaka när priset, i alla led i entreprenörskedjan, pressas ner allt mer. Anläggningsägaren, SL, måste ta ansvar för att säkerheten är fullgod och att regelbundna inspektioner av säkerheten görs. Inga undermåliga tåg ska få skickas ut i trafiken, säger Janne Rudén.  

SEKO organiserar ungefär 4 800 medlemmar inom den spårbundna kollektivtrafiken i Stockholm.

Undersökningen i sin helhet finns bifogad och går även att hämta på www.seko.se

För ytterligare information:
Jonas Pettersson, kommunikationschef SEKO, 070-631 59 49
Erik Sandberg, kommunikationsenheten SEKO, 070-600 24 96

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera