Årets kulturpristagare: Lennart Johnsson

I dag mottar journalisten och författaren Lennart Johnsson Seko sjöfolks kulturpris, för sitt brinnande engagemang i fackliga rättigheter och sjöfolkets kulturyttringar. Priset som är på 25 000 kronor delas ut i samband med Seko sjöfolks 100-årsjubileum i Göteborg.

– Med klokhet och brinnande engagemang bjuder Lennart Johnsson in kulturen i det fackliga vardagsarbetet samtidigt som han lyfter upp den internationella solidariteten genom litteraturen, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk.

Lennart Johnsson är frilansjournalist och författare och sedan en tid också kansliansvarig i Sjöfartens Kultursällskap. Han var tidigare redaktör för medlemstidningen Sjömannen mellan åren 1988-2011. År 1993 utnämndes Sjömannen till en av landets tre mest framgångsrika opinionsbildare inom fackpressen. Lennart brinner för internationellt arbete och har skrivit flera böcker i ämnet: ”Människor som exportvara” (1993), Filippinerna – Himmel eller helvete (1997), Antwerpenseglare (2001), Filippinsk vardag (2002) och Sjömanshustru (2010).

Prisutdelningen sker idag, fredagen den 4 april, kl 9.30 i Folkets Hus vid Järntorget i Göteborg.

Stiftelsen Seko sjöfolks kulturstipendiefond har årligen delat ut sitt kulturpris sedan 1988. Bland tidigare pristagare finns skådespelare Kjell Bergqvist (2011), författaren och journalisten Majgull Axelsson (2001) samt författaren Peter Birro och radiojournalisten Ulla Lindskog (1999).


För mer info:
Jonas Forslind, informationsansvarig, Seko sjöfolk tel 031-42 95 34

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera