Avtal klart för 10 000 SEKO-medlemmar inom telekombranschen – strejkvarsel dras tillbaka

SEKO – Facket för Service och Kommunikation – och Almega IT & Telekomföretagen har ikväll, efter medling, kommit överens om ett nytt avtal för omkring 10 000 medlemmar på telekomområdet. Avtalet innehåller bland annat löneökningar på minst 2,6 procent och minimilöner för yrkesarbetare. Detta innebär att alla strejkvarsel dras tillbaka.

Avtalet löper under 12 månader (1 april 2012-31 mars 2013) och ger sammantaget löneökningar på 2,6 procent under perioden.

– Almega har haft ingången att löneökningarna inom telekombranschen ska vara lägre än på övriga arbetsmarknaden och att endast lokal lönebildning ska förekomma. Detta har vi inte accepterat. Arbetsgivarens slutbud före medlingen låg betydligt lägre än det avtal vi nu tecknar. Mot denna bakgrund är detta en bra uppgörelse, säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén.

Andra viktiga delar som SEKO har fått gehör för är bland annat frågan om minimilöner för yrkesarbetare.

– Fastställda minimilöner i det centrala avtalet är särskilt viktigt för att undvika lönedumpning som ett konkurrensmedel inom branschen. Det stärker kollektivavtalet, stabiliteten inom branschen och tryggheten för den anställde, säger Rudén.

Avtalet i korthet:

  •  Avtalsperiodens längd är ett år och löper ut den sista mars 2013.
  •  Lönerevision ska ske per den 1 april 2012 och omfatta en pott om 2,6 procent.
  •  Lägsta lön för heltidsarbetande som fyllt 18 år ska vara 16 001 kronor från den 1 april. För heltidsarbetare med ett års sammanhängande anställning ska lägsta lön vara 17 001 kronor.
  •  Starkare fackligt inflytande över lokal lönebildning.
  •  Minimilöner fastställs för yrkesarbetare inom fältteknik. För medlem som fyllt 18 år och har två år i yrket ska minimilön vara 19 400 kronor. Efter fem års yrkeserfarenhet ska minimilönen vara 22 000 kronor.

För ytterligare information:
Jonas Pettersson, kommunikationschef SEKO, 070-631 59 49
Erik Sandberg, kommunikationsenheten, 070-600 24 96

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera