Avtal klart för 2 500 medlemmar inom energiområdet

SEKO – Facket för Service och Kommunikation och EFA, Energiföretagens Arbetsgivareförening har idag kommit överens om ett avtal för cirka 2 500 SEKO-medlemmar inom energiområdet. Avtalet gäller för tiden 1 april 2012 - 31 mars 2013.

Avtalet ligger i linje med de avtal som träffats på övrig arbetsmarknad.

Avtalet i korthet:

  • Revision av utgående löner ska för år ett ske den 1 april 2012. Ett utrymme bildas om lägst 2,6 % år 2012. Utrymmet fördelas individuellt vid lokala förhandlingar.
  • Om arbetstagare efter lönerevision inte erhållit en lönehöjning som uppgår till 320 kronor ska särskilda överläggningar hållas mellan de lokala parterna om orsakerna.
  • Minimilönerna höjs med ramvärdet, 2,6%.
  • Extra avsättning på 0,2% till pensioner.

Avtalet i sin helhet finns att läsa på www.seko.se

Ytterligare information:

Christer Carlsson, ombudsman SEKO: 070-655 45 46

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar