Avtal klart för väg- och järnvägsarbetare

Seko, Service- och kommunikationsfacket, har idag tecknat ett treårsavtal med Sveriges Byggindustrier, Väg- och banavtalet, för omkring 15 000 medlemmar som arbetar med byggande och underhåll av vägar och järnvägar.


Avtalet i korthet:

  • Avtalet är treårigt och ger 6,5 procent och innehåller en satsning på pension med 0,9 procent (0,3+0,3+0,3) samt några nya ordningsregler för branschen. 
  • Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 575 kr/månad 2017-05-01, 585 kr/månad 2018-05-01, 662 kr/månad 2019-05-01.
  • Arbetsgivare ansvarar för att privata glasögon skyddas i jobbet.
  • Parterna är även överens om ett yrkesintroduktionsavtal för att underlätta rekryteringen till branschen.
  • Parterna har tillsatt flera arbetsgrupper, bland annat för att se över konsekvenser av den nya dataskyddsförordningen och för en översyn av resebestämmelser. 
  • Inga förändringar har skett i arbetstidsbestämmelserna. 

Avtalet gäller 2017-05-01 till 2020-04-30 där sista året är uppsägningsbart.


För ytterligare information:
Jonas Pettersson, Kansli-/Kommunikationschef Seko, 070-631 59 49
Erik Sandberg, Kommunikationsenheten Seko, 070-600 24 96

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera