Hyvlingsfrågan viktig när Seko förhandlar om spårtrafikavtalet

Ett regelverk mot hyvling av arbetstid, stärkt pensionsavsättning och löneökningar på 2,8 procent. Det är några av de krav för bransch spårtrafik som Seko i dag lämnar till Almega.

Seko har växlat yrkanden med Almega Tjänsteföretagen, bransch spårtrafik. Kraven följer LO:s samordning. Det betyder löneökningar på 2,8 procent och ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad och heltidsanställd.

Ett av Sekos viktigaste yrkanden handlar om omreglering av tjänst till lägre sysselsättningsgrad, så kallad hyvling.

– Vi ser med oro hur arbetsgivarna allt oftare använder sig av hyvling. De arbetstagare som drabbas kan få sina arbetstider och därmed också sina inkomster sänkta på ett både hastigt och godtyckligt sätt, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko.

Seko vill motverka hyvling genom att inrätta ett regelverk rörande omreglering av tjänst till lägre sysselsättningsgrad.

En annan prioriterad fråga för Seko handlar om ”Loss of License”. Förbundet kräver en lösning, exempelvis en kollektivavtalsstiftelse, för medicinskt färdigrehabiliterade arbetstagare som har förlorat sin säkerhetsklassificering och inte kan omplaceras till annan tjänst.

Seko har omkring 9 300 medlemmar inom bransch spårtrafik. Nuvarande avtal går ut 30 april.

Sekos yrkanden finns i sin helhet i bifogad pdf-fil.

Avtal Yrkanden Spa rtrafik Seko till Almega 20170314


För ytterligare information:

Jonas Pettersson, kommunikationschef Seko, 070-631 59 49
Erik Sandberg, Kommunikationsenheten Seko, 070-600 24 96

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se