Jenny Wrangborg och David Ericsson får litteraturpris

Sekos förbundsstyrelse beslutade hösten 2015 att inrätta ett litteraturpris i Ove Allanssons namn, som utdelas i samband med Sekos ordinarie kongresser, prissumman är 100.000 kronor. Allansson, som avled 2016, räknades som en av Sveriges största arbetarförfattare i modern tid, och har bland annat belyst sjöfolkets villkor.

Under Sekos kongress i Stockholm Folkets Hus 25-27 april kommer det första litteraturpriset i Ove Allansson namn att delas ut. Prisutdelare kommer att vara Anders Lindström, före detta förbundsordförande i Svenska Sjöfolksförbundet och ordförande i det nybildade Ove Allanssonsällskapet.

Sekos förbundsstyrelse har beslutat att priset 2017 skall delas mellan författarna:

Jenny Wrangborg och David Ericsson, som får 50.000 kronor vardera.

I Sekos förbundsstyrelses prismotivering kan man läsa:

Jenny Wrangborg är född 1984 och debuterade 2010 med diktsamlingen Kallskänken som orsakade en litterär sensation. Här var en ung kvinna, direkt från arbetslivet, som i koncentrerade och träffande bilder skildrar verkligheten bakom kulisserna i restaurangbranschen....liksom Ove Allansson beskriver hon ibland arbetslivet ur en sorts hantverksperspektiv: man kan någon gång ana en paradoxal stolthet i slitet.

David Ericsson är född 1958 och debuterade 1999 med Truck Stop och tar i sina romaner och novellsamlingar upp arbetslivets villkor för dagens långtradarchaufförer och beskriver hur arbete och privatliv vävs ihop i denna speciella bransch... Ericsson lyfter fram en yrkesgrupp, men beskriver den utifrån individens situation, där är han en sann efterföljare till Ove Allansson.

De båda pristagarnas sociala rättvisepatos har lett de till samarbete med fackliga organisationer för att uppmärksamma dåliga arbetsvillkor och de är en stor del i den ’motståndsrörelse mot borgerligheten’ som Ove Allansson själv kallade arbetarlitteraturen”

Prisceremonin äger rum onsdagen 26 april 13.00 i Folkets Hus under Sekos kongress.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Pettersson, Kanslichef, Seko: 070-631 59 49
Erik Sandberg, biträdande kommunikationschef, Seko:070-600 24 96

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera