Ny rapport visar alarmerande siffror gällande hot och våld inom spårtrafikens område

I dag, måndag, presenterar SEKO – Facket för Service och Kommunikation – en ny rapport som visar att hot och våld är ett mycket allvarligt problem för anställda inom spårtrafikbranschen i Sverige.– Det är oacceptabelt att hot och våld får förekomma i så stor utsträckning, både på regionala tåg och i kollektivtrafiken, i tunnelbanan och mot personal som arbetar ombord på tågen. Jag hoppas att alla inblandade; beställare, arbetsgivare och beslutsfattare, inser allvaret i detta och lyssnar på de krav vi har för att minimera dessa problem, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén.

Drygt hälften av ombordpersonalen tycker dessutom att underbemanningen är ett hot mot säkerheten.

– Detta styrker det som många anställda inom spårtrafiken vittnar om, nämligen att hot och våld är ett stort arbetsmiljöproblem. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Därför ställer vi krav på bland annat mer synlig personal på tågen och på stationerna, en minskad kontanthantering och hårdare krav vid upphandlingar, säger Valle Karlsson, ombudsman på SEKO med ansvar för spårtrafikfrågor.

SEKO, som organiserar drygt 25 000 medlemmar inom spårtrafikområdet, ser flera förklaringar till den allvarliga utvecklingen, bland annat en avreglerad marknad med korta upphandlingstider och pressade företag som ständigt försöker sänka sina kostnader.

Undersökningen i sin helhet finns på www.seko.se

För ytterligare information: Valle Karlsson, ombudsman SEKO, 070-240 24 50 Roger Pettersson, ombudsman SEKO, 070-609 06 13 Erik Sandberg, Kommunikationsenheten SEKO, 070-600 24 96

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar