Ny undersökning visar på usel säkerhet vid vägarbeten

En ny rapport som SEKO – Facket för Service och Kommunikation – presenterar visar att säkerheten vid vägarbetena är mycket dålig och att trafikanterna och vägarbetarna drabbas hårt. Situationen är alarmerande.– Att nästan varannan vägarbetare oroas över den bristande säkerheten kring sin arbetsplats är alarmerande. Trots hastighetsbegränsningar vid vägarbetsplatser upplever vägarbetarna att det inte respekteras av trafikanterna. Det är ett stort problem att trafikanterna utsätter sig själva och andra för fara genom att inte visa tillräcklig hänsyn, säger Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO.

Vägverkets egna siffror visar också att olyckorna vid vägarbeten är många. Under fem år har 953 personer – flest trafikanter – skadats svårt eller lindrigt i olyckor vid vägarbetsplatser, 20 har omkommit. SEKO anser att det finns lösningar för att få ner dessa siffror.
– Säkerhetsrisker går inte att eliminera helt, men det finns åtgärder som väghållaren, i de flesta fall Vägverket, kan och bör vidta. Viktigaste är att avleda trafiken från de stora vägarbetena, vilket innebär att trafiken både kommer att flyta bättre och vägarbetarna slipper att utsättas för onödiga risker. En annan åtgärd är att få ner hastigheten betydligt, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman på SEKO med ansvar för vägbranschen.

Rapporten finns på www.seko.se

För ytterligare information: Björn-Inge Björnberg, ombudsman SEKO, 070-656 13 31 Glenn Nordström, SEKO (Norra Sverige), 070-653 35 54 Ingvar Bengtsson, SEKO (Södra Sverige), 070-689 07 46 Erik Sandberg, kommunikationsenheten SEKO, 070-600 24 96

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar