Nytt spårtrafikavtal klart

SEKO – Facket för Service och Kommunikation – har idag tecknat ett nytt avtal på spårtrafikområdet med Almega tjänsteförbunden. Avtalet berör omkring 11 000 medlemmar anställda inom bland andra SJ, Tågkompaniet, Green Cargo, Euromaint samt tunnelbana och pendeltågstrafik.Om inget annat bestäms i lokala förhandlingar garanteras alla medlemmar en minsta löneökning på 300 kronor vid varje revisionstillfälle. Avtalet ligger i nivå med övriga träffade avtal på arbetsmarknaden.
– Skrivningarna i avtalet fokuserar på en så rättvis lönesättning som möjligt. Alla ska få reallöneökningar och vi säkrar löneökningar till dem som har lägst lön. Detta har varit ett av de prioriterade målen under avtalsrörelsen och med detta avtal har vi nu nått en bra bit på vägen, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén.

Enligt det nya avtalet ska också en förhandlingsgrupp tillsättas för att noggrant gå igenom branschens arbetstidsfrågor. Parterna konstaterar också att fortsatta diskussioner ska ske kring arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor kopplat till tjänstgöringen.

För ytterligare information: Jonas Pettersson, informations- och presschef, 070-631 59 49 Erik Sandberg, informations- och pressenheten, 070-600 24 96

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera