SEKO: ”Bolagisering av Ban- och Vägverk hotar säkerheten”

Regeringens utredare, Christina Rogestam, presenterade idag sin utredning angående bolagisering av Banverket och Vägverket. Hon föreslår i sin utredning att delar av verksamheten bolagiseras från och med 1 januari 2009. SEKO:s förbundsordförande menar att en bolagisering äventyrar säkerheten både på vägarna och på järnvägarna. - Storbritannien och Nya Zeeland är kanske de bästa exemplen på hur illa det kan gå. Där valde regeringarna att istället återreglera efter flera dramatiska olyckor. Den svenska regeringen gör precis tvärtom, vilket riskerar att äventyra säkerheten både för trafikanterna och för de anställda, säger Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO.


- Det är en del av regeringens ideologiskt motiverade program för att sälja ut och privatisera vår gemensamma egendom, säger Rudén.

Han uppmanar vidare regeringen att ompröva sin linje i denna fråga.
- Det vore välkommet om regeringen i alla fall i denna fråga lämnade de ideologiska aspekterna därhän och i stället tog hänsyn till säkerhet och arbetsmiljö. De internationella exemplen avskräcker, säger Rudén.

Vidare menar SEKO, att genom den föreslagna bolagiseringen, tappar staten inflytandet över den framtida infrastrukturen och överblicken av kostnadsutvecklingen.

Ytterligare information:

Jonas Pettersson, Informations- och presschef, SEKO: 070-631 59 49

Erik Sandberg, Informations- och pressgruppen, SEKO: 070-600 24 96

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera