SEKO: ”Hoppas det blir en väckarklocka för Kriminalvården”

I dag meddelades att fyra personer inom kriminalvården nu utreds för arbetsmiljöbrott, med anledning av den tragiska dödsmisshandeln 2011 på häktet i Huddinge. SEKO, där brottsoffret var medlem, kommentarer de nya uppgifterna så här:

– Ensamarbete närmast de intagna ska inte få förekomma. De yttersta effekterna av ensamarbete fick vi tyvärr se på häktet i Huddinge. Det är bra att åklagare och myndigheter tar den bristande arbetsmiljön inom kriminalvården på allvar. Vi får nu hoppas att detta blir en väckarklocka för kriminalvården och att vi får till stånd en bättre arbetsmiljö på våra häkten och anstalter, säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén.

För ett år sedan (februari 2012) presenterade SEKO en stor undersökning bland medlemmarna inom Kriminalvården. Den visade att såväl ensamarbetet som förekomsten av hot och våld mot anställda inom Kriminalvården fortsätter att öka. Undersökningen visade bland annat att en majoritet av de anställda (54 procent) under det senaste året varit utsatt för våld eller hot om våld på arbetet.

– Trots att det efter detta har skett en kartläggning gällande ensamarbetet och trots att Kriminalvårdens generaldirektör delar vår syn på att en kamera inte kan ersätta en människa i korridorerna, har vi inte fått några signaler om att situationen ute på häkten och anstalter har förbättrats. Det krävs personalförstärkningar närmarst de intagna för att garantera säkerheten. Att få bort ensamarbetet kommer även fortsättningvis att vara en prioriterad fråga för SEKO i avtalsrörelsen, säger Janne Rudén.


Länk till SEKO:s undersökning från 2012

Ytterligare information:
Jonas Pettersson, kommunikationschef: 070-631 59 49
Erik Sandberg,  kommunikationsenheten: 070-600 24 96

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera