Seko: "Inte lämpligt att spekulera i olycksorsak"

Gårdagens händelse i järnvägstrafiken, då ett godståg spårade ur, leder lätt till att peka på de brister som finns i vissa delar av järnvägssystemet. Men ännu har vi inte fått besked om olyckan beror på infrastrukturen eller fel i lok och vagnar.

Det vi med säkerhet vet är att olyckan skedde i den så kallade Getingmidjan, vilket är Sveriges hårdast trafikerade sträcka med flera tusentals dagliga resenärer.  

Även om urspårningen skedde på den sträcka där det så sent som i somras påpekades att underhållet var undermåligt anser Sekos förbundsordförande Janne Rudén att det dagsläget inte är lämpligt att spekulera i olyckans orsak:

– Det bästa just nu är att invänta de utredningar som görs innan vi kan uttala oss om vad som låg bakom olyckan. Glädjande i sammanhanget är att vagnarna var tomma och inte lastade med miljöfarligt gods eller passagerare. Dessutom klarade sig, som tur var, lokföraren utan allvarliga skador och inga förbipasserande passagerare kom till skada, säger Janne Rudén.

För ytterligare information:
Jonas Pettersson, Kommunikationschef Seko, 070-631 59 49
Erik Sandberg, Kommunikationsenheten, 070-600 24 96

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera