SEKO: ”Välkommet tillskott till järnvägen – men kortsiktigt”

I dag presenterade de fyra partiledarna för alliansen framtida satsningar på infrastrukturområdet. Under åren 2012-2013 ska man satsa 5 miljarder på området, varav 3,6 miljarder ska gå till järnvägen. Fackförbundet SEKO, som organiserar de anställda inom järnvägen, välkomnar tillskottet, men menar att det långsiktiga behovet är mycket större.

Regeringen har därmed lagt sig på den miniminivå som Trafikverket anser behövligt för att kunna vidhålla samma kapacitet som på dagens nivå. Pengarna kommer dock inte att räcka till några stora utvecklingsprojekt inom järnvägens område eller ens till att avhjälpa flaskhalsarna i närtid.
 
– Det är ett bra tillskott, men det är på kort sikt och handlar mer om att vårda det befintliga och ta hand om akuta behov än om att ge järnvägen långsiktiga förutsättningar att bli ett starkt transportslag för gods och människor, säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén.
 
SEKO menar att Trafikverket har ett ökat anslagsbehov på 3,3 miljarder per år de närmaste fyra åren samt 2,4 miljarder per år i ytterligare sex år. Det är pengar som ska användas till att tillgodose investeringsbehov samt till förebyggande, långsiktigt underhåll av spår, ledningar, signalsystem och drift.
 
För ytterligare information:
Jonas Pettersson, kommunikationschef SEKO, 070-631 59 49
Erik Sandberg, bitr kommunikationschef SEKO, 070-600 24 96

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera