SEKO: Avtal klart för 13 000 väg- och järnvägsarbetare

Fackförbundet SEKO och Sveriges Byggindustrier (BI) har i dag träffat ett nytt avtal på Väg & Ban-området. Avtalet löper över 13 månader och ger löneökningar på 2,8 procent under perioden, vilket motsvarar en höjning av utgående månadslön med 774 kronor.

Avtalet berör omkring 13 000 SEKO-medlemmar som främst arbetar som väg- och järnvägsarbetare. För SEKO:s vidkommande innebär avtalet att man nu skapat bättre förutsättningar till tryggare anställningar inom branschen.

– Avtalet reglerar nu att företagen, vid säsongsbetonat arbete, ska förhandla med facket om anställningsformen. Syftet är att skapa tryggare anställningar, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman på SEKO.

Utöver löneökningarna har SEKO förhandlat fram kortare arbetstider och bättre helgersättning i form av utökad tid för OB och övertidsersättning.

– Andra viktiga delar i det nya avtalet är utökad föräldralön och att parterna ska fortsätta samtalen om hur arbetsmiljön ska bli bättre och arbetsplatserna säkrare, vilket länge varit ett krav från SEKO, säger Björnberg.


För ytterligare information:
Björn-Inge Björnberg, ombudsman SEKO, 070-656 13 31
Erik Sandberg, bitr kommunikationschef SEKO, 070-600 24 96

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera