SEKO angående Vattenfall: “Vi kräver ett uppsägningsstopp i Sverige tills Nuon-avtalet löpt ut”

Idag blev det känt att det finns ett hemligt avtal mellan Vattenfall och holländska Nuons säljare. Avtalet ska innebära att Nuons kontor i Nederländerna skyddas från neddragningar under flera år framåt.

Vattenfall meddelade i mars att man avser att spara 4,5 miljarder kronor de närmaste två åren, vilket innebär att ca 2 500 personer måste lämna bolaget. Dagens nyhet innebär i praktiken att Nuons anställda skyddas från detta och att fler anställda i den svenska verksamheten riskerar att bli av med jobbet. SEKO, som organiserar de anställda i Vattenfall, är djupt kritiska.

– Nuonaffären måste vara den sämsta affären i svensk historia. Nu visar det sig dessutom att den svenska regeringen och Vattenfalls ledning mörkat för de anställda genom hemliga avtal som påverkar anställningsvillkoren, säger Janne Rudén, förbundsordförande, SEKO.

SEKO kräver med anledning av detta ett uppsägningsstopp i den svenska verksamheten.

– Det är helt oacceptabelt att våra medlemmar ska få betala priset för regeringens och ledningens tvivelaktiga affärer i Europa. Läget är nu ännu allvarligare när det även blivit känt att de fackliga organisationerna och de anställda förts bakom ljuset i frågor som direkt påverkar anställningsvillkoren. Vi kräver ett uppsägningsstopp inom Vattenfall som gäller under hela Nuonavtalets löptid, säger Janne Rudén.

Ytterligare info:
Jonas Pettersson, Kommunikationschef, SEKO: 070-631 59 49
Erik Sandberg, Bitr Kommunikationschef, SEKO: 070-600 24 96

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera