SEKO har tecknat avtal för Väg och Ban

SEKO – Facket för Service och Kommunikation, har idag träffat ett 37-månaders avtal för medlemmar på de väg- och järnvägsföretag som är anslutna till Sveriges Byggindustrier. Uppgörelsen berör cirka 10 000 SEKO-medlemmar. 

Avtalsuppgörelsen håller sig till det så kallade ”märket” och ger en löneökning på 2 091 kronor under avtalsperioden.

– Avtalet innehåller inga försämringar i arbetstidsavtalet, vilket varit en av stridsfrågorna i förhandlingarna. Vi är därför nöjda med att ha träffat en uppgörelse som innebär att vi behåller de nuvarande villkoren och får löneökningar som motsvarar de ökningar som är gällande på den övriga arbetsmarknaden, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman på SEKO.

Avtalet gäller 1 april 2013-30 april 2016 och innebär i korthet:

Löneökningarna i krontal:

  • 1 april 2013 är löneökningen 621 kr per månad.
  • 1 maj 2014 är löneökningen 727 kr per månad.
  • 1 maj 2015 är löneökningen 743 kr per månad

Grundlönen är:

  • 1 april 2013 är grundlönen 24 360 kr per månad.
  • 1 maj 2014 är grundlönen 25 143 kr per månad.
  • 1 maj 2015 är grundlönen 25 926 kr per månad.

Nytt i avtalet är att från 1 januari 2014 räknas alla tillägg upp och semesterersättning ingår.


För ytterligare information:
Björn-Inge Björnberg, ombudsman SEKO, 070-656 13 31
Erik Sandberg, kommunikationsgruppen SEKO, 070-600 24 96

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera