SEKO har tecknat avtal på energiområdet

SEKO – Facket för Service och Kommunikation – har tecknat ett nytt avtal med EFA (Energiföretagens Arbetsgivareförening) för cirka 2 500 SEKO-medlemmar inom kraftbranschen. Avtalet löper över 3 år.

Avtalet berör bland annat driftfolk inom produktion och distributionsanläggningar, elmontörer och drifttekniker.

Avtalet i korthet:

  • Avtalet löper på 3 år varav sista året är uppsägningsbart.
  • Revision av utgående löner ska ske den 1 april varje år. Löneökningsutrymmet är 1,8 procent år ett, 2,0 procent år två och 2,0 procent år tre.
  • Avsättningen till extra pension ökar från 0,2 procent till 1,3 procent vid avtalets utgång.
  • Lägstalönerna har ökat med samma procent som löneökningsutrymmet för varje år.
  • I avtalet finns en modell för arbetstagare som önskar gå i delpension från 62 års ålder.

– Löneökningar ligger i nivå med övriga uppgörelser på arbetsmarknaden och vi är särskilt nöjda med att avtalet reglerar att arbetstagare som ej har möjlighet att plocka ut sin arbetstidsförkortning – till exempel föräldralediga och långtidssjukskrivna – i stället får värdet av detta inbetalt till en extra pensionspremie, säger Christer Carlsson, ansvarig förhandlingsombudsman på SEKO.

För ytterligare information:
Christer Carlsson, ombudsman SEKO, 08-791 41 23
Erik Sandberg, kommunikationsgruppen SEKO, 070-600 24 96

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera