SEKO har träffat nytt avtal för anställda i skärgårdstrafiken

SEKO – Facket för Service och Kommunikation – har idag träffat ett nytt avtal med Almega Tjänsteförbunden, bransch turism och sjöfart, för medlemmar som arbetar inom skärgårdstrafiken.Även tillägg och ersättningar utöver fastställda tarifflöner ökas med 3,5 procent under avtalsperioden. För korttidsanställda sker en förändring vad gäller beräkning av timlönen som nu sker enligt formen månadslönen/143.

I avtalet gäller inte längre sjömanslagens regler vid sjukdom, utan det gängse sjuklönesystemet gäller. Detta anser SEKO ha kompenserats av löneökningsutrymmet i avtalet. Även en ny lönetrappa har införts vilket innebär att nyanställda, redan efter ett år, får en höjning av lönen med 800 kronor, utöver den procentuella höjningen.

För ytterligare information: Mats Ekeklint, ombudsman SEKO, 070-598 23 80

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar