Seko har växlat yrkanden inom telekom


Seko, Service- och kommunikationsfacket, har i dag växlat avtalsyrkanden med Almega IT&Telekomföretagen. Seko kräver löneökningar om lägst 3,2 procent.

Yrkandena följer den avtalsplattform som 6F-förbunden tidigare fastställt.

Medlemsförbunden inom 6F har enats om en gemensam avtalsplattform. Detta innebär att förbunden kommer att stötta varandra för att genomdriva de gemensamma kraven. Utöver den gemensamma plattformen lägger förbunden specifika yrkanden för respektive avtalsområde.

– Inom telekomområdet yrkar vi bland annat på begränsning av visstidsanställningar och införande av huvudentreprenörsansvar, säger Fredrik Bäckström, ombudsman på Seko.

På telekomområdet finns omkring 14 000 medlemmar. Avtalet löper ut den 31 mars.

Sekos yrkanden i finns i sin helhet i bifogad pdf-fil.

För ytterligare information:
Erik Sandberg, Kommunikationsgruppen Seko, 070-600 24 96

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar