SEKO inleder process mot Staten om privatresekorten

SEKO inleder process mot Staten om privatresekorten "Processen leder troligtvis till en stämning av Staten" SEKO, Facket för Service och Kommunikation, inleder en process mot Staten när det gäller indragningen av de så kallade privatresekorten. Bakgrunden är att bolagiseringen av SJ ledde till att alla som fick anställning utanför SJ AB blev av med en historisk löneförmån i form av privatresekort. Förmånen försvann 30 juni i år. Tvisten omfattar samtliga SEKOs medlemmar anställda vid Banverket och Affärsverket Statens Järnvägar. De medlemmar som är anställda med konstitut (alltså livstidsanställningar), men för närvarande är tjänstlediga från SJ omfattas också. Enligt SEKOs beräkningar berör tvisten 4 397 personer vid Banverket och cirka 200 vid Statens Järnvägar. -Vår uppfattning är att arbetsgivaren inte ensidigt kan frånta arbetstagaren en förmån som följer av det enskilda anställningsavtalet. Förmånen är dessutom skyddad genom kungabrev från år 1908, säger SEKOs biträdande förhandlingschef Karl-Göran Mattsson. SEKO skickar idag in en begäran om tvisteförhandling, och eftersom myndigheterna enligt uppgift inte tänker gå med på en lösning av frågan, begär SEKO att förhandlingen såväl lokalt som centralt kan genomföras vid ett tillfälle. SEKO kräver att alla som hade privatresekort vid bolagiseringen av SJ ska få behålla dem. -Min bedömning är att detta kommer att leda till att vi tvingas stämma staten, säger Karl-Göran Mattsson. Ytterligare information: Karl-Göran Mattsson, biträdande förhandlingschef: 070-566 23 29 Jonas Pettersson, Pressekreterare: 070-631 59 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00450/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar