SEKO kräver höjning i kronor och ören för postanställda

Idag 22 augusti överlämnades SEKO:s krav inför avtalsförhandlingarna på kommunikationsområdet till motparten Almega. En garanterad lönehöjning, även i kronor och ören är bärande i yrkandet.– En postanställd med 16 000 kronor i månadslön får ut 615 kronor av en höjning på 3,9 %. Det är orimligt lågt i förhållande till andra områden. Våra medlemmar har samma rätt till löneökning som andra grupper, särskilt med tanke på de vinster som posten gör idag, säger SEKO:s ansvarige ombudsman Christer Rydh.

Andra prioriterade frågor inför förhandlingarna är bland annat att stärka arbetstidsfrågorna i det centrala avtalet samt att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska justeras.

Dessutom ska en särskild jämställdhetspott på minst 205 kronor per heltidsanställd, månad och år tillfalla löneutrymmet i proportion till andelen kvinnor inom avtalsområdet som har en lön lägre än 20 000 kronor per år.

Avtalet ska vara ettårigt med en garantinivå på minst 400 kronor per heltidsanställd, månad och år.

Ytterligare information: Sven Olof Hellman, Avtalssekreterare SEKO: 070 - 557 71 78 Christer Rydh, ansvarig Ombudsman SEKO: 070-212 42 77Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera