SEKO positiva till Nordeas övertagande av Svensk Kassaservice

Det blev idag känt att Nordea tar över delar av Svensk Kassaservice. Det kommer att handla om infrastruktur i form av lokaler och ca 350 medarbetare.Ytterligare information: Affe Mellström, ordförande, SEKO Posten: 070-980 32 18 Kerstin Ståhl, SEKO Posten: 070-980 87 57

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera