SEKO presenterar en plan för sjöfarten

I dag presenterar fackförbundet SEKO sin skugghandlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfartsnäring. Detta som ett svar på den plan regeringen presenterade tidigare i år. SEKO:s plan innehåller en rad politiska åtgärder som till exempel införande av tonnagebeskattning, av ett europeiskt skeppsregister och av ansvarstagande riktlinjer för att förbättra arbetsvillkoren för sjömän världen över.

- Vi tycker naturligtvis att det är bra att regeringen presenterat en handlingsplan för sjöfarten. Men med vår skuggplan visar vi på att det krävs såväl akuta åtgärder som ett mer internationellt perspektiv för att Sverige ska kunna bevara sin sjöfartsnäring överhuvudtaget och på sikt bygga upp den till att vara både konkurrenskraftig och hållbar, säger Thomas Abrahamsson, vice förbundsordförande i SEKO.

SEKO:s handlingsplan pekar på att krävs politiska insatser på tre nivåer för att möta de svåra utmaningar som den svenska sjöfarten står inför:

•  En handlingskraftig nationell politik för att stärka sjöfartsnäringen i Sverige.
•  En harmonisering av EU:s sjöfartspolitik.
•  Åtgärder för att förbättra säkerheten och stärka den hållbara utvecklingen inom den globala sjöfarten.

En av de mest angelägna åtgärderna är införande av tonnagebeskattning med miljöprofil för att underlätta omställningen till det nya svaveldirektivet. SEKO lyfter också vikten av att införa ett gemensamt europeiskt skeppsregister för att inte EU-länderna ska konkurrera med osunda skattesubventioner och dåliga arbetsförhållanden. Dessutom ger förbundet förslag på hur regeringen kan både stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och samtidigt verka för att bidra till att förbättra villkoren för sjömännen i världen genom att på olika sätt främja näringslivets ansvarstagande vid köp att sjötransporter.

- Sverige har goda möjligheter att bli ett föregångsland. Att verka så väl för mänskliga rättigheter som för svenska ekonomiska intressen inom den globala sjöfarten, ligger helt i linje med en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart, säger Kenny Reinhold avdelningsordförande för SEKO Sjöfolk.

Handlingsplanen: "Hållbar sjöfart - Handlingsplan för en konkurrenskraftig sjöfartsnäring" finns bifogad. Besök även SEKO Sjöfolks hemsida.

För mer information:
Kenny Reinhold avdelningsordförande SEKO Sjöfolk, 031-42 95 30

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera