Seko Sjöfolk: "Trygga och goda arbetsförhållanden är ingen självklarhet!"

I år firar Seko sjöfolk 100 år av fackligt kamp för att förbättra arbetsvillkoren till sjöss. Schyssta villkor, anständiga löner och en trygg arbetsmiljö är ingen självklarhet. Det är resultatet av en ständigt pågående kamp som vi för tillsammans genom facket.

I dessa dagar är det extra tydligt att den fackliga kampen behövs. Arbetsmarknaden blir allt hårdare. Medan arbetsgivarare försöker kapa åt sig makt och fördelar, står facket upp för en solidarisk trygghet för de anställda. Det var precis det som det handlade om när Byggnads tog fajten och varslade om strejk för att huvudentreprenörer ska ta ansvar. Det är precis vad det handlar om nu när Sjöbefälsföreningen sagt upp kollektivavtalet i försvar för ett jämlikt lönesystem och Seko står upp för att heltidsanställda på tågen inte ska sägs upp för att sedan erbjudas en återanställning på deltid.

Facket erbjuder en gemensam trygghet och styrka. Den svenska modellen med sin grund i kollektivavtalet är en viktig förutsättning för att varje enskild arbetstagare ska få sina rättigheter tillgodosedda. När arbetsgivare utnyttjar sin makt på de anställdas bekostnad genom osäkra arbetsplatser, lönedumpning och försämrade arbetsvillkor då försvarar facket de anställdas gemensamma intresse.


Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Arbetstagare ska inte konkurrera med varandra om löner och anställningsvillkor. Genom facket kan vi påverka och förbättra. Vi ser det nu när Byggnads till slut lyckats få igenom sina krav på ett huvudentreprenörsansvar. Därför uttrycker också vi i Seko sjöfolk vårt starka stöd till våra fackliga kamrater i Sjöbefälsföreningen och inom Sekos spårtrafik i vår gemensamma kamp för trygga och goda arbetsförhållanden!

Uttalande Seko sjöfolks årsmöte 2014

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera