Seko svarar nej på medlarnas slutbud i skärgårdskonflikten

Seko - Service och Kommunikationsfacket - svarar nej på medlarnas slutbud i konflikten inom skärgårdstrafiken. Medlarnas slutbud skulle innebära att Seko:s medlemmar på detta område skulle få mindre än vad övriga fått på arbetsmarknaden genom en förlängning av avtalsperioden med en månad.

- Det är oacceptabelt att våra medlemmar inom skärgårdstrafiken ska få mindre löneökningar än vad övriga fått på den svenska arbetsmarknaden. Nu tvingas vi eventuellt ut i en konflikt för att få vad andra redan fått, säger Seko:s avtalssekreterare, Valle Karlsson.
 
- Konflikten på detta område känns väldigt onödig. Vi kräver bara vad andra löntagare fått. Tyvärr har Almega valt en konfrontativ linje redan från början och valde att säga upp avtalet. Förra veckan trappade de dessutom upp konflikten och lade en lockout som gör att kollektivtrafiken i Stockholms skärgård drabbas. Jag tycker det är oansvarigt av Almega att i det här läget låta allmänheten drabbas så hårt, fortsätter Karlsson.
 
Sedan tidigare kräver Seko att löneökningarna ska motsvara vad övriga grupper fått på arbetsmarknaden. Seko kommer heller inte att acceptera att Almega vill ta bort dagens system med lönetariffer, att Almega vill avskaffa lägsta lönenivå i avtalet och att de vill införa ett nytt lönesystem baserat på individuell lönesättning.
 
Nu ligger avgörandet hos medlarna och huruvida de är beredda att revidera sitt bud innan konflikten bryter ut på måndag.
 
Varslade konfliktåtgärder träder ikraft den 4 november 2013 kl. 12.00 och gäller till dess annat meddelas.
 
Med anledning av att Almega har lagt ett varsel om lockout inom skärgårdstrafiken tvingades Seko att utöka sitt strejkvarsel. Detta för att förhindra att medlemmarna tvingas arbeta utan att få ersättning för den fullgjorda arbetstiden.
 
De utökade konfliktåtgärderna träder ikraft den 4 november 2013 kl. 15.00 och gäller till dess annat meddelas.
 
Se fullständig lista på vilka företag/fartyg som berörs av varslet på www.seko.se
 

Ytterligare information:
 
Valle Karlsson, avtalssekreterare, Seko: 070-240 24 50
Mats Ekeklint, ombudsman, Seko: 070-598 23 80
Jonas Pettersson, Kommunikationschef, Seko: 070-631 59 49

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera