SEKOs process mot Staten trappas upp

SEKOs process mot Staten om privatresekorten: SEKOs process mot Staten trappas upp "Oundvikligt att frågan hamnar i domstol" SEKO, Facket för Service och Kommunikation, inledde för några veckor sedan en process mot Staten när det gäller indragningen av de så kallade privatresekorten. Bakgrunden är att bolagiseringen av SJ ledde till att alla som fick anställning utanför SJ AB blev av med en historisk löneförmån i form av privatresekort. Förmånen försvann 30 juni i år. De lokala förhandlingarna är nu genomförda utan att ha gett något resultat. Staten, genom Banverket och Statens Järnvägar avvisade alla förslag till lösningar i frågan. SEKO bedömer det nu som troligt att frågan måste lösas i domstol. -Det verkar vara omöjligt att lösa frågan i partsförhandlingar vilket leder till att frågan får avgöras i domstol, säger SEKOs biträdande förhandlingschef, Karl-Göran Mattsson Bakgrund: Tvisten omfattar samtliga SEKOs medlemmar anställda vid Banverket och Affärsverket Statens Järnvägar. De medlemmar som är anställda med konstitut (alltså livstidsanställningar), men för närvarande är tjänstlediga från SJ omfattas också. Enligt SEKOs beräkningar berör tvisten 4 397 personer vid Banverket och cirka 200 vid Statens Järnvägar. SEKOs uppfattning är att arbetsgivaren inte ensidigt kan frånta arbetstagaren en förmån som följer av det enskilda anställningsavtalet. SEKO skickade för ett par veckor sedan in en begäran om tvisteförhandling, och eftersom myndigheterna enligt uppgift inte tänker gå med på en lösning av frågan, begärde SEKO att förhandlingen såväl lokalt som centralt kunde genomföras vid ett tillfälle. SEKO kräver att alla som hade privatresekort vid bolagiseringen av SJ ska få behålla dem. Ytterligare information: Karl-Göran Mattsson, biträdande förhandlingschef: 070-566 23 29 Jonas Pettersson, Pressekreterare: 070-631 59 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00250/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00250/bit0001.pdf

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar