”SJ:s varsel en konsekvens av avregleringen”

SJ AB har beslutat att varsla cirka 200 anställda om uppsägning. Fackförbundet SEKO:s förbundsordförande, Janne Rudén, menar att detta är en konsekvens av den stundande avregleringen.Varslet berör i huvudsak Divisionerna Försäljning, Trafik och Service och berör ombordpersonal, biljettförsäljare, stationsvärdar och lokförare. Viss administration berörs också inom respektive division, inklusive huvudkontoret. Erik Johannesson som är ordförande i SEKO:s företagsfack på SJ tycker att företaget har slarvat bort sin konkurrensfördel.
– Jag tycker att SJ har slarvat bort den konkurrensfördel man haft som marknadsledande inför en avreglering som i sig sätter press på aktörerna. Att yngre välutbildade anställda kan komma att tvingas lämna företaget på grund av dålig planering är ett problem. De allra flesta har dessutom utbildats i egen regi till stora kostnader, säger Johannesson.

Erik Johannesson är vidare orolig över att SJ ska följa den trend som pågår inom näringslivet med fler tillfälliga anställningar och deltidsanställningar.

– Det pågår redan ett ständigt tryck från företaget om att vi ska mjuka upp tillämpningen av rastregler och arbetspassens längd, säger Johannesson.
Verksamhetsförhandlingar startar i slutet av denna vecka och ett arbete med omplaceringar och olika typer av enskilda lösningar ska prövas under augusti månad.

Ytterligare information: Jonas Pettersson, Kommunikationschef, SEKO: 070-631 59 49 Erik Johannesson, Ordförande i SEKO:s företagsfack på SJ: 070-724 27 35

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar