Strejk avblåst på skärgårdsområdet – avtal klart med låglönesatsning

Seko, Service- och kommunikationsfacket och arbetsgivarorganisationen, Almega, har nu kommit överens om ett nytt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken. Den pågående konflikten blåses därmed av.

Sekos avtalssekreterare är nöjd med uppgörelsen.

– Vi har nu lyckats ro i hamn den fråga som konflikten handlade om, nämligen en extra satsning på de lägst avlönade på avtalsområdet. Detta utan eftergifter i andra delar av avtalet, säger Mats Ekeklint, avtalssekreterare i Seko.

Avtalet är treårigt och ligger i linje med de avtal som är träffade i övrigt på arbetsmarknaden. Med anledning av detta drar nu Seko med omedelbar verkan tillbaka samtliga varslade konfliktåtgärder.

Ytterligare information:
Jonas Pettersson, Planeringschef, Seko: 070-631 59 49

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera